úvod | Dodavatelé | Certifikace | Integrovaná politika | Všeobecné obchodní podmínky | O společnosti | Kontakty

Multiplikátory, řaditelné převodovky

Multiplikátory TECHNODRIVE & TWIN DISC

    Multiplikátory  

Technická data - převodovky a multiplikátory #1
Technická data - převodovky a multiplikátory #2
Technická data - převodovky a multiplikátory #3

Řada RM
Převodovky řady RM byly speciálně navrženy ke spojení naftových motorů s dalšími zařízeními, která vyžadují jinou vstupní rychlost. Poháněná zařízení jsou vodní čerpadla, kompresory, ventilátory a další.

Konstrukčně se RM převodovky skládají:

 • z litinové skříně (u modelu RM 20 je to hliníková slitina)
 • ze spirálových zubů, ozubená kola jsou hladká a cementovaná (u modelu RM 150 jsou broušená)
 • z hřídele, která je vyrobena z ušlechtilé oceli, cementovaná úprava
 • z kuželového ložiska na výstupní hřídeli
 • z vstupní hřídele, která je uvnitř skříně zpevněna ložiskem.

RM série obsahuje 6 modelů. Každý model má dvě varianty podle směru otáčení na výstupu / na vstupu. Modely RM ... S se stejným směrem, modely RM ... D s opačným směrem otáčení.

 • RM ... D převodovky s opačným směrem otáčení mají první sadu ozubených kol na vstupní hřídeli napojena přímo na druhou sadu ozubených kol, která pohání výstupní hřídel
 • RM ... S převodovky se stejným směrem otáčení na vstupu i výstupu mají vložené ozubené kolo mezi první a druhou sadu ozubených kol
 • RM převodovka může být vybavena spojkou k naftovému motoru (spojka BD s přírubou SAE), pevnou nebo flexibilní spojkou (GR, GE) s přírubou SAE.
 • Samostatně stojící montáž je možná u provedení BDS.

TECHNICKÁ DATA

 • Převodový poměr I
  je převodový poměr mezi vstupní rychlostí (rychlost naftového motoru)a výstupní rychlostí (rychlost poháněného stroje). Převod nižší než 1 označuje převodovku, která snižuje rychlost, převod vyšší než 1 je multiplikátor.
 • Max vstupní krouticí moment Me
  je maximální krouticí moment, který smí být přenesen na vstupu, odpovídá teoretické neomezené životnosti ložisek (L10) nebo nejméně 5000 hodinám životnosti při rychlosti 2000 otáček/min. Pro kombinaci spojky a převodovky bude max. krouticí moment limitován kapacitou prokluzové spojky.
 • Max vstupní rychlost Ne
  je maximální rychlost na vstupní hřídeli. Pro kombinaci spojky a převodovky bude max. vstupní rychlost limitována spojkou.
 • Max výkon P
  je to maximální výkon, který může být přenesen za normálních podmínek bez chladícího systému. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, protože vnější vlivy jako teplota vzduchu, možnosti cirkulace vzduchu, podmínky prostředí mají obrovský vliv. Pokud je výkon vyšší než uvedené hodnoty, je nutné použít chladicí systém.

VÝBĚR
RM převodovka se vybírá na základě vstupního krouticího momentu a jeho vynásobením servisním faktorem:

 • faktor = 1,0 … lehký cyklus (odstředivá čerpadla, ventilátory)
 • faktor = 1,5 … normální cyklus (kompresory s 4 ventily, dopravníky, hydraulická čerpadla)
 • faktor = 2,0 … těžší cyklus (kompresory s 2 ventily, míchačky, lisy)
 • faktor = 2,5 … velmi těžké cykly (kompresory s 1 ventilem, mlýny) Výsledný krouticí moment musí být nižší než uvedené hodnoty pro vybranou převodovku a převodový poměr. Pro kombinaci spojky a převodovky může být max. vstupní krouticí moment limitován kapacitou spojky.

MAZANÍ
Použijte SAE 90 s EP aditivy. Převodovky jsou dodávány bez maziva. Před jejich použitím je naplňte na maximální úroveň. Olej musí být vyměněn po prvních 100 odpracovaných hodinách. Následující výměny oleje musí proběhnout každých 1000 odpracovaných hodin nebo každých 12 měsíců. Pravidelně kontrolujte hladinu oleje.

CHLAZENÍ
Maximální teplota oleje během nepřetržitého provozu nesmí přesáhnout 95°C. Je nutné kontrolovat tuto teplotu během prvních hodin práce. Pokud jsou překračovány max. hodnoty výkonu, je možné vybavit modely RM 120 a RM 150 chlazením.

 

 

PŘEVODOVKY
> planetové, kuželoplanetové
> čelní, kuželočelní a šnekové
> speciální převodovky
> kuželové, úhlové převodovky
> multiplikátory, řaditelné převodovky
> šroubové šnekové zvedáky
> převodovky pro zemědělské stroje
> rozvodovky, minipřevodovky

ELEKTROMOTORY
> třífázové a jednofázové
> pilové

FREKVENČNÍ MĚNIČE
SPOJKY A SVĚRNÉ SPOJE
> pneumatické spojky
> hydraulické spojky
> připojovací spojky pružné
> připojovací spojky zubové
KARDANY A KLOUBOVÉ HŘÍDELE
OTOČOVÁ LOŽISKA
VARIÁTORY
BRZDY
> bubnové a diskové brzdy
> pneumatické brzdy
> hydraulické brzdy

GARÁŽOVÁ VRATA
KOMPONENTY DOPRAVNÍKŮ
ENERGETICKÉ NOSIČE
STROJÍRENSKÉ SOUČÁSTI
HUTNÍ MATERIÁL

Dodavatelé
Certifikace
Integrovaná politika
Všeobecné obchodní podmínky
O společnosti
Kontakty


INTERGEAR, s.r.o.
Plaská 622/3
15000 Praha 5

IČO: 62909738

DIČ: CZ 62909738

Telefon: +420 469 311 983
Mobil: +420 739 049 090
E-mail: info@intergear.cz
Internet: www.intergear.cz
Internet: www.intergear.eu