úvod | Dodavatelé | Certifikace | Integrovaná politika | Všeobecné obchodní podmínky | O společnosti | Kontakty

Rozvodovky, minipřevodovky

Rozvodovky a minipřevodovky TECHNODRIVE & TWIN DISC

 
    Rozvodovky  

Rozvodovka umožní současný chod dvou nebo více hydraulických čerpadel poháněných jediným pohonem. Jednotlivé modely mohou být připraveny pro různé aplikace. Rozvodovky dělíme na:

 • pro nezávislou montáž B (basic)
 • s excentrickou průmyslovou spojkou (BD)
 • s přírubami pro naftové motory (BDS)

Konstrukčně se rozvodovka skládá:

 • z litinové skříně
 • z ozubení s přímými zuby, tepelně opracovanými, cementovanými a broušenými (u série AM 216 - AM 320)
 • z kuličkového ložiska
 • z hřídele z litinové oceli - tepelně opracované - cementované
 • z Viton gufera na vstupní hřídeli

Kinematický diagram je stejný pro různé modely:

 • hlavní ozubené kolečko, které přenáší pohyb na další vedlejší kolečka, je připojeno na vstupní hřídel
 • vedlejší kolečka jsou umístěná ve stejných osách jako čerpadla na výstupu
 • směr otáčení na výstupu je opačný ke směru otáčení na vstupu
 • převod je stejný na všech výstupech (jen u AM 640 jsou možné různé převody na výstupech).

VÝBĚR:
Základními parametry pro výběr rozvodovky jsou:

 • počet a typ čerpadel, která budou použita
 • max. krouticí moment absorbovaný čerpadlem (nebo skupinou čerpadel) na každém výstupu rozvodovky
 • max. výkon vstupující do rozvodovky

V závislosti na celkových rozměrech čerpadel včetně uchycení, je možné určit min. vzdálenost mezi čerpadly. Porovnáním této hodnoty s hodnotou určenou v katalogu pro výstupní hřídele je možné vybrat typ rozvodovky.

Zkontrolujte, zda hodnoty krouticího momentu každého výstupu jsou pod maximálními hodnotami uvedenými v katalogu pro danou rozvodovku. V případě, že bude rozvodovka použita v důležitém průmyslovém systému nebo námořní aplikaci, je nutné počítat i s bezpečnostním faktorem. Taktéž zkontrolujte, zda rychlost vstupní hřídele není větší než max. rychlost uvedená v katalogu. V případě rozvodovky se spojkou BD nebo BDS zkontrolujte, zda maximální vstupní krouticí moment je minimálně o 20% nižší než max. krouticí moment přenášený ze spojky.

CHLAZENÍ:
Pracovní teplota oleje nesmí přesáhnout 105°C. S ohledem na vstupní výkon a cyklus může být potřeba zapojit chladicí systém. Doporučujeme zkontrolovat teplotu oleje během prvních pracovních hodin, aby olej nepřesáhl teplotu 105°C. Všechny rozvodovky kromě AM 216 a AM 320, mohou být na přání vybaveny chladicím systémem. Ten se skládá z čerpadla montovaného na vstupní hřídeli nebo na straně u čerpadla (zajišťujícího cirkulaci oleje) a chladícího vedení olej/voda.

PŘIPOJENÍ NAFTOVÉHO MOTORU
V případech připojování k naftovému motoru, může být rozvodovka dodána včetně příruby a spojky vhodné pro motory se setrvačníky. Rozměry přírub setrvačníků dle SAE norem. Stejné rozměry platí pro připojení spojek. Pozn.:. Ložisko spojky (k montáži mezi setrvačník a hřídel spojky) není součástí dodávky.

MAZÁNÍ
Použijte převodovkové oleje s EP aditivy a min. indexem viskozity 95. Před použitím naplňte rozvodovku olejem na maximální určený objem. Olej musí být vyměněn po prvních 50 odpracovaných hodinách. Následující výměny pak musí být provedeny každých 1.000 hodin nebo každých 12 měsíců. Pravidelně kontrolujte množství oleje v rozvodovce. Pracovní teplota oleje nesmí překročit 105°C.

KATALOG Rozvodovky TWINDISC
 

 

 

PŘEVODOVKY
> planetové, kuželoplanetové
> čelní, kuželočelní a šnekové
> speciální převodovky
> kuželové, úhlové převodovky
> multiplikátory, řaditelné převodovky
> šroubové šnekové zvedáky
> převodovky pro zemědělské stroje
> rozvodovky, minipřevodovky

ELEKTROMOTORY
> třífázové a jednofázové
> pilové

FREKVENČNÍ MĚNIČE
SPOJKY A SVĚRNÉ SPOJE
> pneumatické spojky
> hydraulické spojky
> připojovací spojky pružné
> připojovací spojky zubové
KARDANY A KLOUBOVÉ HŘÍDELE
OTOČOVÁ LOŽISKA
VARIÁTORY
BRZDY
> bubnové a diskové brzdy
> pneumatické brzdy
> hydraulické brzdy

GARÁŽOVÁ VRATA
KOMPONENTY DOPRAVNÍKŮ
ENERGETICKÉ NOSIČE
STROJÍRENSKÉ SOUČÁSTI
HUTNÍ MATERIÁL

Dodavatelé
Certifikace
Integrovaná politika
Všeobecné obchodní podmínky
O společnosti
Kontakty


INTERGEAR, s.r.o.
Plaská 622/3
15000 Praha 5

IČO: 62909738

DIČ: CZ 62909738

Telefon: +420 469 311 983
Mobil: +420 739 049 090
E-mail: info@intergear.cz
Internet: www.intergear.cz
Internet: www.intergear.eu