Společnost zahájila proces pro získání certifikátů a aplikaci systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.